Konton och användare

Användare på Be Informed kan på begäran få sitt konto raderat. Då raderar vi uppgifter om kontot ur användardatabasen samt listan för nyhetsbrev. För att göra detta krävs att man öppnar ett supportärende. Vi behöver då uppgift om på vilken epost-adress kontot är registrerat. För att enbart sluta prenumerera på nyhetsbrevet kan man klicka på medföljande länk i slutet på utskickat nyhetsbrev.


Raderas från sökningar och rapporter

Be Informeds sökningar och rapporter utgör ett led i en publicering som omfattas av utgivningsbevis, och lyder därför inte under bestämmelserna i GDPR. Anser man att en uppgift är felaktig, kan man begära rättelse genom att öppna ett supportärende.